מרתון תל אביב

מרתון תל אביב

מרתון תל אביב

נייטנט פעלה בשיתוף עם הפקת ‘כפיים’ במהלך אירוע מרתון תל אביב 2013 בכיכר רבין.
פעילותינו נמשכה כ-10 ימים כולל 3 ימי הקמה במהלכם הקמנו מערכת לרישום 3,000 רצים אשר כללה התקנת שרת מקומי ו60 מחשבים.
מערכת הרישום פעלה באופן קווי כולל חיווט הרשת בשטח תוך עמידה בלוחות זמנים ומתן ליווי ותמיכה בכל הנדרש.